قوانین

دریافت خرجی همسر در کانادا بعد از طلاق

خرجی همسر در کانادا

تعریف خرجی همسر

در کشور ایران، نفقه همسر زمانی که زوجین با یکدیگر زندگی می کنند، پرداخت توسط شوهر تامین می شود. اما در کشور کانادا بعد از طلاق و جدایی مبلغی به عنوان نفقه همسر به او تعلق می گیرد. خرجی همسر پولی می باشد که شخص ممکن است برای تأمین هزینه های همسر خود بعد از جدائی یا طلاق به او بپردازد.

گاهاً از آن به عنوان “نفقه” یا “خرجی زندگی” هم یاد می شود. خرجی همسر در کشور کانادا عموما به صورت ماهیانه پرداخت می شود ، اما این امکان وجود دارد که به صورت یک جا هم به طرف مقابل پرداخت شود.

خرجی همسر در کانادا

دلیل اجبار پرداخت نفقه همسر در کانادا ، برای یک فرد

شخص در صورتی موظف به پرداخت خرجی همسر در کانادا خواهد شد که این پرداخت ها با هدف تأمین مالی همسر که در قوانین طلاق ذکر شده است، مطابقت داشته باشند.

خرجی همسر در کانادا به منظور تامین مالی همسر

 • به منظور جبران زحمات همسر، که از توانایی کسب درآمد خود در زندگی مشترک چشم پوشی می کند.
 • جبران کردن زحمات همسری که بطور مستمر و فراتر از هرگونه تعهد به مراقبت و حمایت از کودکان تان پرداخته است.
 • کمک کردن به همسری که به دلیل نابود شدن زندگی مشترک تان از نظر مالی نیازمند شده است.

به طور هم زمان همسری که خرجی را از همسر سابق خود دریافت می کند، متعهد است که در صورت امکان، از لحاظ مالی خود را به استقلال برساند.

افراد واجد الشرایط برای دریافت خرجی همسر

هنگامی که یک زوج از یکدیگر طلاق می گیرند، هریک از آن ها می تواند بر اساس قانون طلاق خواستار خرجی از طرف مقابل شود. در بیشتر موارد، خرجی همسر درکانادا توسط همسری که درآمد کمتری دارد، از طرف مقابل درخواست می شود. در هر مورد قاضی با بررسی چندین موضوع به این نتیجه می رسد که آیا فرد به خرجی نیازمند است یا خیر.

 • توانایی ، شرایط و نیازهای مالی هر دو نفر را مورد بررسی قرار می دهد.
 • مدت زمانی که زوجین با هم زندگی کرده اند، را بررسی می کند.
 • نقش هر یک از زوجین در طول زندگی مشترک را بررسی می کند.
 • اثر نقش های هر یک در زندگی و تاثیر از بین رفتن زندگی مشترک بر وضعیت مالی هر دو نفر را بررسی می شود.
 • مسئولیت های ادامه دار مراقبت از کودکان، در صورت وجود فرزند، بعد از طلاق بررسی می کند.
 • هرگونه حکم، توافق یا ترتیبات قبلی درباره خرجی همسر در کانادا توسر قاضی مورد بررسی قرار می گیرد.

نفقه همسر در کانادا

نحوه محاسبه خرجی همسر در کانادا بعد از طلاق

در قانون خانواده محاسبه خرجی همسر از پیچیده ترین زمینه ها است. برای برقراری عدالت و مناسب بودن نفقه همسر در کانادا بعد از طلاق باید موضوعات مختلفی توسط قاضی مورد بررسی قرار گیرد.

معیار های راهنمای خرجی همسر در اکثر دادگاه های کانادا و کارشناسان قانون خانواده در کانادا، وسیله ای است که برای تعییت مقدار خرجی همسر استفاده می شود. برخالف معیارهای فدرال خرجی کودک، معیارهای راهنمای خرجی همسر، قانون محسوب نمی شوند. بلکه از آن ها برای محاسبه مقادیر مناسب خرجی همسر در کانادا، برای حکم های دادگاه یا توافقات و حل و فصل های خارج از دادگاه استفاده می شود.

نحوه اعمال قوانین مالیاتی در مورد خرجی همسر در کانادا

بهترین مرجع برای آگاهی از این که آیا ممکن است مبالغ خرجی پرداخت شده یا دریافت شده از همسر سابق خود را در فرم اظهارنامه مالیات، جزو درآمد خود در نظر بگیرید، یا از درآمد خود کسر نمائید به اطلاعات ارائه شده  توسط اداره مالیات کانادا مراجعه کنید.

اولویت پرداخت خرجی کودک و خرجی همسر در کانادا

عموما افراد خرجی کودک و خرجی همسر در کانادا را بعد از طلاق به طور همزمان پرداخت می کنند. اما بر اساس قانون طلاق اولویت با پرداخت خرجی کودک است. این یعنی که اگر یک شخص پول کافی برای پرداخت خرجی همسر و خرجی کودک را ندارد، ابتدا باید مقدار پولی را که دارد برای پرداخت خرجی کودک اختصاص دهد و بعد از آن نسبت به پرداخت نفقه همسر در کانادا اقدامات لازم را انجام دهد.

مدت پرداخت خرجی همسر در کانادا بعد از طلاق

مدت زمان پرداخت نفقه همسر در موارد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. اما مسائلی مانند مدت زمانی که زوجین با یکدیگر زندگی کرده اند یا سن آن ها در زمان طلاق در مدت زمان پرداخت خرجی همسر تاثیر دارد.

در بعضی موارد این امکان وجود دارد که نفقه همسر در کانادا فقط برای مدت زمان محدودی پرداخت شود. در موارد دیگر خرجی همسر می تواند ادامه پیدا کند مگر آن که تغییری در شرایط طرفین ایجاد شود و دادگاه حکم دیگری صادر کند و یا توافق ها برای گنجاندن آن تغییرات عوض شوند.

طلاق در کانادا

زمان مناسب برای توقف پرداخت خرجی همسر در کانادا

 اگر شما در حال پرداخت خرجی همسر که در یک توافق نامه یا حکم دادگاه نوشته شده است هستید، باید همچنان به پرداخت آن ادامه دهید مگر آنکه:
 • حکم شما توسط دادگاه دچار تغییراتی شود.
 • شما و همسر سابق تان هر دو با این که توافق نامه قبلی دچار تغییراتی شود، اتفاق نظر دارید.
 • شرایطی که مبنی بر متوقف کردن پرداخت نفقه در حکم نوشته شده است، باعث شود که لازم نباشد که دیگر شما خرجی همسر پرداخت کنید. اگر در حکم یا توافق شما صراحتاً نوشته شده باشد که پرداخت خرجی همسر باید در تاریخ مشخصی یا در صورت وقوع رخداد خاصی پایان یابد، پرداخت خرجی می تواند در آن مقطع به پایان برسد.

شرایط تغییر حکم خرجی همسر توسط دادگاه

دادگاه تنها زمانی حکم خرجی همسر را عوض خواهد کرد که تغییرات مهمی در شرایط هریک از زوجین ایجاد شده باشد که بتواند این تغییرات را توجیه کند.

به عنوان مثال اگر پرداخت کننده خرجی بعد از صدور حکم پرداخت خرجی، شغل خود را از دست بدهد و دیگر قادر به پرداخت مبلغ تعیین شده توسط قاضی نباشد، دادگاه می تواند نسبت به تغییر مبلغ پرداختی تصمیم بگیرد.

درکل اگر شما و همسر سابق تان بر سر مبلغ خرجی همسر با یکدیگر به توافق رسیده باشید و در شرایط هر کدام از شما تغییری ایجاد شود، می توانید توافق خود را با توجه به وضعیت جدید، تغییر دهید. اما قبل از اعمال تغییرات باید شما و همسر سابق تان هردو با تغییرات پیشنهادی موافق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *