Company Registration in Iran - شرکت هایی تجاری و استارت آپ ها

* اگر تصمیم دارید که شرکت تجاری یا موسسه در ایران ثبت و تاسیس کنید، ما با روش های قانونی کمک می کنیم تا بهترین تصمیمات استراتژیک را برای شرکت خود بگیرید. ما همچنین برای کمک به شما در تطبیق با مقررات و حل اختلافاتی که درگیر ان خواهید شد، از جمله با شخص ثالث ، سهامداران و اعضای هیئت مدیره ، به شما کمک می کنیم.

* آیا روی پروژه ای کار می کنید و دوست دارید استارتاپ خود را ایجاد کنید؟ ما درباره ساختار قانونی پروژه و راه های حفظ حقوق مالکیت معنوی به شما کمک خواهیم کرد. در حالی که شما بر کارآیی استارت آپ خودتان دارید ، ما درمورد جنبه های حقوقی تجارت شما (قراردادهای کاری ، قراردادهای اجاره ، روابط سهامداران و غیره) از منافع شما دفاع خواهیم کرد. با کمک ما ، می توانید مطمئن شوید که پروژه شما از همان ابتدا با چارچوب قانونی مربوطه مطابقت دارد.